Újvidék Szentháromság-szobra a Délvidék egyik legrégebbi műemléke volt, melyet még a XVIII. században építettek. Sajnos alkotója nevét homály fedi. A talpazatán egykoron három magyar király alakja állt: Szent Istváné, Szent Lászlóé és I. Lipót királyé. Mellettük a Magyar Királyság címerei álltak. I. Lipót alakját azért emelték a szent királyok rangjára, mert Magyarországot az ő uralkodása alatt szabadították fel a török uralom alól. 1697-es zentai győzelem után a keresztény hadak fölénye világossá vált, melynek következtében megköttetett 1699-ben a karlócai béke. A paktum után Bácska és a Szerémség felszabadult az oszmán elnyomás alól. Továbbá a talpazaton volt található az alábbi német nyelvű felirat is: Erbaut im Jahre 1781. (Építették 1781-ben)

A szoborkomplexum közepén Szűz Mária, Pál apostol és Avilai Nagy Szent Teréz szobra foglalt helyet. Pál apostol volt Bács-Bodrog vármegye védőszentje, míg Avilai Nagy Szent Teréz alakja Mára Terézia tiszteletére került fel az alkotásra, aki egy évvel korábban halt meg. Az ő szorgalmazására kapta meg Újvidék a Szabad Királyi Város rangot 1748-ban. A szobor tetején trónolt a megváltó Jézus Krisztus, kezében a keresztet tartva, míg mellette az Atya és a Szentlélek szimbólumai voltak láthatóak, utalva így a Szentháromság egységére.

A fenséges műalkotás is Trianon áldozata lett. A Szerb-horvát-szlovén Királyság időszakában az új hatalom idegenkedett tőle, többször is rongálásnak lett kitéve. 1939-ben napirendre került a szobor elpusztításának gondolata, de végül a II. világháború közbeszólt. 1947-ben a Tito vezette kommunista jugoszlávok végleg eltávolították a szobrot a főtérről. A szobor darabjai a helyi temetőben hevertek, a hetvenes években a helyi magyarok megpróbálták a darabokat megmenteni, de addigra azokat épületanyagként felhasználták a telepi plébánia épületéhez, beépítették az alapzatba. A szobor helyén ma, a főterén Svetozar Miletić, egykori szélsőjobboldali szerb politikus 3 méteres szobra áll. Svetozar Miletić a Délvidék Magyarországtól való elszakításának egyik fő szószólója volt a maga korában, többször tartott magyarellenes beszédeket és uszított a délvidéki magyarok ellen. Szobra felújítását és konzerválását 2020 szeptemberében kezdték meg. A Szentháromság-szobrot a helyi magyarok áldozatos munkával kívánják ma rekonstruálni és helyreállítani páratlan műemléküket.

Képek:

  1. Trg Slobode (eredetileg Ferenc József tér, késöbb Országzászló tér), az 1892-ben lebontott katolikus templom. Ma a Szűz Mária Szent Neve-templom (Crkva imena Marijinog) áll a helyén. A felvétel 1892 előtt készült. Forrás: Fortepan / Rosta László
  2. Korabeli postautalvány. Forrás: https://www.darabanth.com/
  3. A szobor egy régi képen. Forrás: https://bencsik2.wordpress.com/