Újvidéknek, a szabad királyi városi rang elnyerésének pillanatától, állandó gondja volt a városháza épületének biztosítása. Az első városi tanács megalakulását követően a városatyák, a közismert és tekintélyes Ferenci mészáros házából igazgatták a várost, majd ezt követően a 18. század hatvanas éveitől, szinte állandóan napirenden volt egy igazi, rendeltetésének megfelelő és impozáns városháza felépítésének ötlete. A 19. század második felében már nyilvánvaló volt, hogy Újvidéken nincs egy olyan épület sem, amely biztosíthatta volna a városi szervek zavartalan működését. Az újvidéki városháza végül a 19. század utolsó évtizedére készült el, a városatyák „több évtizedes munkálkodásának eredményeként”.